Daily Archives: 2021/03/06


Det finns ett antal saker man kan göra. Mer info i länkarna: https://www.nerdfonts.com/ https://ohmyposh.dev/ https://www.nextofwindows.com/how-to-upgrade-existing-wsl-wsl2-ubuntu-18-04-to-20-04 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-ubuntu Mer:

Förbättra Terminalen i Windows