WSL2


Windows Subsystem for Linux 2 är en uppdaterad arkitektur för att köra Linux-distributioner i Windows 10. I WSL1 använde man en arkitektur med ett så kallat subsystem som är en integrerad del av Windows-arkitekturen. Det finns andra subsystem där det mest kända är Win32. I WSL1 emulerade man en Linux-kernel direkt i Windows.

I WSL2 har man istället valt att köra en äkta Linux-kernel i en virtuell maskin som bygger på en nedbantad version av Hyper-V. Det gör att man inte har samma begränsningar som emuleringen i WSL1 ledde med sig utan i princip kan köra allt som går att köra i Linux.

För att installera WSL2 måste man ha minst Windows 10 version 2004 (build 18917). Du måste även ha virtualisering aktiverat på din dator.

För mer info:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl2-install

Gör så här

Jag har valt att beskriva ett tillvägagångssätt som i så stor utsträckning som möjligt använder Powershell för att man ska slippa hoppa fram och tillbaka mellan olika ställen i Windows. Öppna Powershell i elevated mode. Beskrivningen förutsätter att du redan har startat Powershell.

Eftersom WSL2 använder virtualisering så måste det vara aktiverat på din dator. Exakt hur du går tillväga för att göra det beror på din dator, men ofta behövs det göra i din BIOS/UEFI. Ta reda på hur det görs på din dator, följ de instruktioner du hittar och kom tillbaka hit när du är klar med det. Troligtvis kommer du behöva starta om datorn.

Starta Powershell i elevated mode

Start-Process PowerShell -Verb RunAs

Kontrollera vilken build du kör

(Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion").CurrentBuild

Build-numret ska vara minst 18917.

Installera Windows Subsystem for Linux

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Installera Virtual Machine Platform

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Uppdatera Linux-kernel i WSL2

Gå till https://aka.ms/wsl2kernel/, ladda ner den senaste kernel-versionen och installera den enligt instruktionerna.

Kolla vilka instanser du har sedan tidigare

wsl -l -v

(–list –version)

Ställ in WSL2 som standardversion

wsl --set-default-version 2

Konvertera de instanser som du vill konvertera till WSL2

wsl --set-version <instans-namn> 2

<instans-namn> är det namn på instansen som visas i den tidigare listningen.