Daily Archives: 2020/04/25


Windows Subsystem for Linux 2 är en uppdaterad arkitektur för att köra Linux-distributioner i Windows 10. I WSL1 använde man en arkitektur med ett så kallat subsystem som är en integrerad del av Windows-arkitekturen. Det finns andra subsystem där det mest kända är Win32. I WSL1 emulerade man en Linux-kernel […]

WSL2