Om vikten av korrekta menyer i talsvar


Mekanisk röst i telefonen:
“For information in English, press one. Är du chef, tryck två. För övriga, tryck tre eller dröj kvar.”

Jag:
[trycker 3 på telefonen]

Mekanisk röst i telefonen:
“Du har angivit ett ogiltigt val. Är du chef, tryck ett. För övriga, tryck två eller dröj kvar.”

Jag tror att någon skulle behöva se över och synkronisera vad som sägs med vad som förväntas i att man faktiskt trycker in. Kanske fundera lite över strukturen? Är det vettigt att man “flyttar” ett val så att en siffra betyder olika saker i olika grenar av talsvaret – när valen är samma i övrigt? Kanske hade det varit bättre att alltid låta chefer trycka 2 och övriga anställda trycka 3 – alldeles oavsett om språkvalet är aktivt eller inte?