Om mig


Jag är en lösningsgeneralist med huvudfokus på att utveckla internetapplikationer. Med fokus på helheten och min helikoptersyn är jag i mitt esse och mest innovativ när jag hjälper till att forma och förbättra system. För mig är hela kedjan viktig ifrån affärskrav via interaktionsdesign ner till databasdesign och jag upplever mitt arbete extra spännande och roligt när jag får bidra i flera delar av kedjan. Jag kan bidra med många erfarenheter och tankesätt från min 13 år långa karriär på SEB IT med bland annat internetbankens framväxt till det den är idag.

Jag brinner för användarnära IT och trots att jag själv är något av en tekniknörd så anser jag att teknik inte har något egensyfte utan är ett verktyg för att göra människors liv bättre.